nothumbnail Herpevir
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: 4 vỉ x 5 viên
Công ty đăng ký: Sanofi - Synthelabo
nothumbnail Apo-Metronidazole
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Công ty đăng ký: Apotex Inc.
nothumbnail Amtiba 500
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: 25 vỉ x 4 viên
Công ty đăng ký: Cadila Healthcare Ltd.
nothumbnail Lariam
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: 8 viên
Công ty đăng ký: Khác
nothumbnail Norfloxacin tablets
Số đăng ký:VN-1578-06
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Amoli Enterprises Ltd.
nothumbnail Torfexim 100DT
Số đăng ký:VN-2524-06
Dạng bào chế: Viên nén hoà tan
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Torrent Pharmaceuticals Ltd.
nothumbnail Parzidim 500mg
Số đăng ký:VN-2483-06
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Công ty đăng ký: --
nothumbnail Zexif 200
Số đăng ký:VN-2472-06
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: S.R.S. Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
nothumbnail Azipowder
Số đăng ký:VN-2462-06
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15 ml
Công ty đăng ký: Khác
nothumbnail Thro-250
Số đăng ký:VN-2442-06
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Okasa Pharma Pvt. Ltd.
nothumbnail Microven-Forte
Số đăng ký:VN-2436-06
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Micro Labs Ltd.
nothumbnail Microven
Số đăng ký:VN-2435-06
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Micro Labs Ltd.
nothumbnail Newbicenex Cap. 200mg
Số đăng ký:VN-2344-06
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Hana Pharm. Co., Ltd.
nothumbnail Lexinmingo 500
Số đăng ký:VN-2332-06
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Flamingo Pharmaceuticals Ltd.