nothumbnail Podoprox - 200
Số đăng ký:VN-9468-05
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Quảng Nam
Superkan Superkan
Số đăng ký:VNA-4848-02
Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
Superkan Superkan
Số đăng ký:VNA-4848-02
Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
nothumbnail Anetoon
Số đăng ký:VN-0605-06
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Samsung Corporation
nothumbnail Risordan
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén Tác Dụng Kéo Dài
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên
Công ty đăng ký: Aventis - France
nothumbnail Meteverin
Số đăng ký:V214-H12-06
Dạng bào chế: viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược vật tư y tế Bình Dương
nothumbnail Indomethacin Sopharma
Số đăng ký:VN-5736-01
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 30 viên
Công ty đăng ký: Alcapharm b.v.
nothumbnail Lyka Ceforim 250
Số đăng ký:VN-9645-05
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 hộp nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Công ty đăng ký: Lyka Labs Ltd.
nothumbnail Superkan-F
Số đăng ký:VNA-4790-02
Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
nothumbnail Superkan-F
Số đăng ký:VNA-4790-02
Dạng bào chế: viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược liệu trung ương 1
nothumbnail Siderplex Drops
Số đăng ký:VN-0569-06
Dạng bào chế: Dung dịch uống theo giọt
Quy cách đóng gói: Chai 15ml
Công ty đăng ký: Raptakos, Brett & Co., Ltd.
nothumbnail Monotrate
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Spasmavidi Spasmavidi
Số đăng ký:VD-1460-06
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha
nothumbnail Strifen-200
Số đăng ký:VN-6051-01
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Strides Arcolab Ltd.