nothumbnail Union Presdnisolone
Số đăng ký:3801/QLD-GN
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: lọ 1000 viên
Công ty đăng ký: Young Il Pharm Co., Ltd.
nothumbnail E.E.S.
Số đăng ký:VN-4585-00
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 100ml
Công ty đăng ký: Abbott
nothumbnail Điều kinh thông huyết hoàn
Số đăng ký:VND-0943-03
Dạng bào chế: hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 hoàn 8g
Công ty đăng ký: Cơ sở bào chế đông dược Đức Thọ Sanh
nothumbnail Điều kinh thông huyết hoàn
Số đăng ký:VND-0943-03
Dạng bào chế: hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 hoàn 8g
Công ty đăng ký: Cơ sở bào chế đông dược Đức Thọ Sanh
nothumbnail Morecal Solf cap
Số đăng ký:VN-3647-07
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Công ty đăng ký: Myungmoon Pharm Co., Ltd.
nothumbnail Umetac - 150
Số đăng ký:VN-1581-06
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Amoli Enterprises Ltd.
nothumbnail Vitapure Triginal
Số đăng ký:
Dạng bào chế: viên
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 6 viên
Công ty đăng ký: Tablets (India) Ltd.
nothumbnail Roxitil
Số đăng ký:VN-4689-00
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Dolphin Laboratories Ltd.
nothumbnail Đau lưng bổ thận hoàn
Số đăng ký:VND-0942-03
Dạng bào chế: hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống nhựa x 2 hoàn
Công ty đăng ký: Cơ sở bào chế đông dược Đức Thọ Sanh
nothumbnail Đau lưng bổ thận hoàn
Số đăng ký:VND-0942-03
Dạng bào chế: hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống nhựa x 2 hoàn
Công ty đăng ký: Cơ sở bào chế đông dược Đức Thọ Sanh
nothumbnail Mitagenol
Số đăng ký:VD-3132-07
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
nothumbnail Anzo-30 capsules
Số đăng ký:VN-1641-06
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 4 viên
Công ty đăng ký: --
nothumbnail Sulris
Số đăng ký:2871/2005
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Young Il Pharm Co., Ltd.
nothumbnail Sudo Albendazole
Số đăng ký:VN-4855-00
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 1 viên
Công ty đăng ký: Sudo Pharm Ind. Co., Ltd.