nothumbnail Dầu gió Vinh Quang
Số đăng ký:VND-1239-03
Dạng bào chế: tinh dầu
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 12 hộp nhỏ x 1 lọ 3ml
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vinh Quang
nothumbnail Dầu gió Vinh Quang
Số đăng ký:VND-1239-03
Dạng bào chế: tinh dầu
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 12 hộp nhỏ x 1 lọ 3ml
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vinh Quang
nothumbnail 10% Fat Emulsion Injection
Số đăng ký:VN-5396-08
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch 10%
Quy cách đóng gói: Túi Polyethylen 500ml
Công ty đăng ký: Khác
nothumbnail Alvesparin
Số đăng ký:VD-2100-06
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định
nothumbnail Ditrisidol
Số đăng ký:VD-0849-06
Dạng bào chế: viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Khác
nothumbnail Amikacin Sulfate
Số đăng ký:VN-5338-01
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml
Công ty đăng ký: Abbott
nothumbnail Tỵ thống hoàn
Số đăng ký:VND-1240-03
Dạng bào chế: hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50g
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vinh Quang
nothumbnail Tỵ thống hoàn
Số đăng ký:VND-1240-03
Dạng bào chế: hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50g
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vinh Quang
nothumbnail Calcibone
Số đăng ký:
Dạng bào chế: Viên
Quy cách đóng gói: Hộp
Công ty đăng ký: TENAMYD CANADA
nothumbnail Spasless
Số đăng ký:VD-2450-07
Dạng bào chế: Viên thuốc đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
nothumbnail Anti - Nuluer
Số đăng ký:VD-0341-06
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Khác
nothumbnail Roxodrin
Số đăng ký:VN-5715-01
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Young Il Pharm Co., Ltd.
Mỹ nữ cao Mỹ nữ cao
Số đăng ký:VND-1242-03
Dạng bào chế: cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 280ml
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vĩnh Quang
Mỹ nữ cao Mỹ nữ cao
Số đăng ký:VND-1242-03
Dạng bào chế: cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 280ml
Công ty đăng ký: Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT Vĩnh Quang