nothumbnail Plusssz Vitamin C Lemon
Số đăng ký:VN-4821-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Công ty đăng ký: Pharmavit Pharmaceutical and Food Industrial Joint Stock Co.
nothumbnail Plusssz Multivitamin Tropical
Số đăng ký:VN-4820-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Công ty đăng ký: Pharmavit Pharmaceutical and Food Industrial Joint Stock Co.
Plusssz Multivitamin Orange Plusssz Multivitamin Orange
Số đăng ký:VN-4819-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Công ty đăng ký: Pharmavit Pharmaceutical and Food Industrial Joint Stock Co.
nothumbnail Plusssz Junior Tangerine
Số đăng ký:VN-4818-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Công ty đăng ký: Pharmavit Pharmaceutical and Food Industrial Joint Stock Co.
nothumbnail Plusssz Junior Raspberry
Số đăng ký:VN-4817-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Công ty đăng ký: Pharmavit Pharmaceutical and Food Industrial Joint Stock Co.
Calcivita Calcivita
Số đăng ký:VN-4787-00
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Công ty đăng ký: Mega Products Ltd.
Lebociton Lebociton
Số đăng ký:VN-4762-00
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 2 hộp nhỏ x 18 vỉ x 5 viên
Công ty đăng ký: Korea Green Cross Corporation
nothumbnail Ultramine
Số đăng ký:VN-4757-00
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Kolon International Corp.
Tonicalcium Tonicalcium
Số đăng ký:VN-4566-00
Dạng bào chế: Dung dịch uống cho người lớn
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 10ml
Công ty đăng ký: Tedis
nothumbnail Yuhan Beecom Hexa
Số đăng ký:VN-4445-00
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Công ty đăng ký: Kolon International Corp.
nothumbnail Bitalothin
Số đăng ký:VN-4386-00
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd.
nothumbnail Neogadine
Số đăng ký:VN-4536-00
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150ml
Công ty đăng ký: Raptakos, Brett & Co., Ltd.
nothumbnail Ame Ferro
Số đăng ký:VN-4517-00
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Công ty đăng ký: O.P.V International, Inc.
nothumbnail Plenyl
Số đăng ký:VN-4468-00
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15 viên
Công ty đăng ký: Laboratoires UPSA Conseil